Код курса LauZ4257

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

æоличество лабораторных работ24

Дата утвеждения курса14.02.2017

Разработчик курса

author

Juris Priekulis

Предварительные знания

Ķīmi1001,

Учебная литературa

1. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2013. 240 lpp.
2. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. A.Jemeļjanova red. Sigulda: Jumi, 2001. 191 lpp.
3. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija.Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
4. Gaļas šķirnes liellopu nozares attīstība Latvijā. E. Matisāns, J. Uzuleņš u.c. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 211 lpp.

Дополнительная литература

1. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
2. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J.Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, 2003. 198 lpp.
3. Labas higiēnas prakses vadlīnijas gaļas produktu ražošanā [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2017.]. Pieejams: https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/20/01/vadl_20.pdf

Периодика и другие источники информации

1. Žurnāls "Agro Tops" ISSN 1407-5164
2. "Saimnieks.LV" ISSN 1691-1598