Course code LauZ4257

Credit points 3

Animal Origin Raw Materials

Total Hours in Course120

Number of hours for lectures24

Number of hours for laboratory classes24

Date of course confirmation14.02.2017

Responsible UnitInstitute of Agricultural Machinery

Course developer

author Lauksaimniecības tehnikas institūts

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Prior knowledge

Ķīmi1001, Chemistry

Course abstract

The aim of the study course is to inform the students about the production technology of the most important raw materials of animal breeding origin for food analyzing the factors forming the quality of these products, to acquaint the students with primary processing of animal breeding products: milk, eggs, and assessment of their quality in the stage production.

Learning outcomes and their assessment

After acquisition of the course the students will have:
• Knowledge - about the technological processes of milk, meat and egg production as well as about ensuring of the quality of these products using up-dated technology and technical equipment.
• Skills - to know the production processes of raww materials for food, to evaluate their procedure and conditions at what high production results can be achieved.
• Competence - knowledge and skills are acquired that are necessary for engineers at food production enterprises responsible for improvement of the technological process and ensuring of the quality of the produced products.

Compulsory reading

1. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2013. 240 lpp.
2. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. A.Jemeļjanova red. Sigulda: Jumi, 2001. 191 lpp.
3. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija.Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
4. Gaļas šķirnes liellopu nozares attīstība Latvijā. E. Matisāns, J. Uzuleņš u.c. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 211 lpp.

Further reading

1. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
2. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J.Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, 2003. 198 lpp.
3. Labas higiēnas prakses vadlīnijas gaļas produktu ražošanā [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2017.]. Pieejams: https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/20/01/vadl_20.pdf

Periodicals and other sources

1. Žurnāls "Agro Tops" ISSN 1407-5164
2. "Saimnieks.LV" ISSN 1691-1598