Kurs-Code LauZ4256

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Bestätigt am (Datum)14.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Juris Priekulis

Vorkenntnisse

Fizi2021,

Meha4009,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Priekulis J. Tehnoloģisko iekārtu elementi. Lekciju kurss. Jelgava, 2008. 52 lpp.
2. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L.Dukaļskas red. Jelgava: LLU, 2000. 524. lpp.
3. Dukaļska L. Pārtikas produktu iepakošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2003. 670 lpp. 2008.g.
4. Бредихин С.А. Космодемянский Ю.В. Технология и техника переработки молока. Москва: Колос 2001. 400 с.

Weiterfuhrende Literatur

1. Кавэцкий Г.Д., Королэв В.В. Процессы и аппараты пищевых производств. Москва: Агропромиздат, 1991. 432 с.
2. Харламов С.В. Практикум по расчету и контруoлированию машин и аппаратов пищевих производств. Москва: Aагропромиздат, 1991. 256 с.
3. Технологическое оборудование пищевиых производств. Под ред. В.М. Азаровa. Москва: Агропромиздат, 1988. 463 с.