Kursa kods LauZ4235

Kredītpunkti 2

Tehnoloģijas un iekārtas

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Elīna Sturmoviča

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Gaļas un piena produktu ražošanas tehnoloģija un tehnoloģiskās iekārtas. Miltu un maizes rūpniecības tehnoloģija un tehnoloģiskās iekārtas. Augļu un dārzeņu pārstrādes tehnoloģija un iekārtas. Cukura un rūgšanas rūpniecība, tās produkcijas ražošanas tehnoloģija un iekārtas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas; pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas un tehnoloģiskās iekārtas;
• prasmes; inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, veikt pārtikas iekārtu aprēķinus, izvēloties atbilstošas pārtikas iekārtas;
• kompetence; vadīšana pārtikas uzņēmumos, pamatot pārtikas iekārtu darba režīmu izvēli, izskaidrot darba drošības un ekspluatācijas prasības.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Augļu un ogu sulu ieguve.
2 Dārzeņu skābēšana, kaltēšana un saldēšana.
3 Cukura ražošanas izejvielas, to raksturojums. Cukurfabriku iekārtu klasifikācija.
4 Pārbaudes darbs.
5 Rauga ražošana, tehnoloģiskā shēma.
6 Alus ražošanas līnijas.
7 Spirta ražošanas līnijas.
8 Degvīna un liķieru ražošana.
9 Pārbaudes darbs.
10 Ievadlekcija kursa projekta izstrādē – iekārtu izvēles pamatprincipi.
11 Tehnoloģisko shēmu veidošana konkrēta produkta ražošanai.
12 Shēmā ietilpstošo iekārtu izvēle, Iekārtu skaita aprēķins, to darba laika aprēķins.
13 Iekārtu darbināšanas resursu aprēķins, grafiku veidošana.
14 Iekārtu noslogojuma grafika veidošana.
15 Ražotnes plāna veidošana ar uzrādītu iekārtu izvietojumu.
16 Apkopojums un izvērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem, sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Kurss noslēdzas ar eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. Aut. kol. L. Dukaļska, R. Galoburda, E.Sturmoviča u. c. LLU, PTF, 2000. 512. lpp.
2. Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 247 lpp.
3. Бутковский В.А. Современная техника и технология производства муки. Санкт-Петербург: Техническая книга. 2006.
4. Илюхин В.В., Тамбовцев И.М. Монтаж, наладка, диагностика, ремонт и сервис оборудования предприятий мясной промышленности. Москва: ГИОРД, 2005.

Papildliteratūra

1. Čekstere J. Mūsu maize: maizes cepšanas tradīcijas Latvijā. Rīga. Mc Ābols, 2004. 127 lpp.
2. Lasmane I. Piens un tā pārstrāde. Ozolnieki. LLKIAC, 2000. 93 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Dairy Science ISSN 1525 – 3198, 1995 – 2003

Piezīmes

Obligāts Tehniskās fakultātes akadēmiskai studiju programmai "Pārtikas rūpniecības iekārtas"