Code du cours LauZ4214

Crédits 4

La quantité totale d'heures en classe160

Nombre de conferences32

Nombre des travaux du laboratoire32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant96

Date de l'approbation du cours14.02.2017

Auteurs du cours

author

Kaspars Vārtukapteinis

author

Jānis Palabinskis

Connaissances de base

LauZ4066,

Meha4008,

Manuels

1. CersJ. Kombaini. Rīga, 2006. 30 lpp.
2. Āboltiņš A., Palabinskis J. Graudu kaltēšana un uzglabāšana. Jelgava: LLU, 2007. 74 lpp.
3. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. J.Pankovs, S.Ivanovs, D.Viesturs. Ulbroka: LLU Ulbrokas ZC, 2004. 125 lpp.
4. Lauksaimniecības mašīnas. J.Ozola red. Rīga: Zvaigzne, 1993. 413 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Graudu pirmapstrāde un uzglabāšana. Lauksaimniecības žurnāla "AgroTops"biblioteka 2013. 50 lpp.
2. Landtechnik. Hrsg. von H. Eichhorn. 7. Aufl. Stuttgart: Ulmer, 1999. 688 S.
3. CIGR handbook of agricultural engineering. Edited by CIGR - The International Commission of Agricultural Engineering. St.Joseph : American Society of Agricultural Engineers, 1999. - Vol.3: Plant production engineering. 632 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Kvalitatīvas lopbarības sagatavošana un uzglabāšana. Lauksaimniecības žurnāla "AgroTops"biblioteka 2015. 50 lpp.
2. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. Pieejams:www.agrotops.lv/
3. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. Pieejams:http://www.saimnieks.lv/Zurnals/.