Kurs-Code LauZ4214

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Arbeit im Labor (Stundenzahl)32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)96

Bestätigt am (Datum)14.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Kaspars Vārtukapteinis

author

Jānis Palabinskis

Vorkenntnisse

LauZ4066,

Meha4008,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. CersJ. Kombaini. Rīga, 2006. 30 lpp.
2. Āboltiņš A., Palabinskis J. Graudu kaltēšana un uzglabāšana. Jelgava: LLU, 2007. 74 lpp.
3. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. J.Pankovs, S.Ivanovs, D.Viesturs. Ulbroka: LLU Ulbrokas ZC, 2004. 125 lpp.
4. Lauksaimniecības mašīnas. J.Ozola red. Rīga: Zvaigzne, 1993. 413 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Graudu pirmapstrāde un uzglabāšana. Lauksaimniecības žurnāla "AgroTops"biblioteka 2013. 50 lpp.
2. Landtechnik. Hrsg. von H. Eichhorn. 7. Aufl. Stuttgart: Ulmer, 1999. 688 S.
3. CIGR handbook of agricultural engineering. Edited by CIGR - The International Commission of Agricultural Engineering. St.Joseph : American Society of Agricultural Engineers, 1999. - Vol.3: Plant production engineering. 632 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Kvalitatīvas lopbarības sagatavošana un uzglabāšana. Lauksaimniecības žurnāla "AgroTops"biblioteka 2015. 50 lpp.
2. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. Pieejams:www.agrotops.lv/
3. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. Pieejams:http://www.saimnieks.lv/Zurnals/.