Kurs-Code LauZ4116

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Bestätigt am (Datum)28.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Juris Priekulis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Priekulis J. Tehnoloģisko iekārtu elementi. Lekciju kurss. Jelgava. 2008. 52 lpp.
2. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas red. Jelgava: LLU, 2000. 524. lpp.
3. Dukaļska L. Pārtikas produktu iepakošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2003. 670 lpp.
4. Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 288 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Кавецкий Г.Д., Королев В.В. Процессы и аппараты пищевых производств. Москва: Агропромиздат, 1991. 432 с.
2. Харламов С.В. Практикум по расчету и конструированию машин и аппаратов пищевых производств. Ленинград: Агропромиздат, 1991. 256 с.
3. Бредихин С.А., Космодемянский Ю.В. Технология и техника переработки молока. Москва: Колос, 2001. 400 с.