Kursa kods LauZ3144

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbība dārzkopībā

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAgrobiotehnoloģijas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

author viesdoc.

Ieva Žukauska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kursa projekta izstrādāšanas pamatā ir studiju kursos Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā un Dārzkopības produkcijas ražošana iegūtās teorētiskās zināšanas, ko studenti papildina ar dārzkopības produkcijas ražošanas plānošanu atbilstoši konkrētiem apstākļiem, tehnoloģiju izmaksu aprēķiniem, produkcijas konkurētspējas noteikšanu un produkcijas ražošanas risku vadības pasākumu plānošanu. Kursa projekta izstrādāšanai izmanto konkrēta lauksaimniecības uzņēmuma datus vai arī veido biznesa plānu dārzkopības produkcijas ražošanas uzsākšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa projekta izstrādāšanas studentam būs:
- zināšanas par dārzkopības produkcijas ražošanu ietekmējošiem faktoriem un iespējamiem riskiem, tehnoloģiju izmaksām, produkcijas kvalitāti ietekmējošiem faktoriem un tās konkurētspēju tirgū;
- prasmes teorētiskās zināšanas izmantot konkrētu dārzkopības produkcijas veidu ražošanas plānošanai, aprēķināt ražošanas izmaksas, noteikt risku veidus un to mazināšanas iespējas;
- kompetence novērtēt konkrētu dārzkopības produkcijas ražošanas veidu tehnoloģiju atbilstību un konkurētspēju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa projekta tēmas izvēle.
2 Literatūras atlase un apskata veidošana.
3 Literatūras atlase un apskata veidošana.
4 Literatūras atlase un apskata veidošana.
5 Datu vākšana un apkopošana Kursa projektam.
6 Datu vākšana un apkopošana Kursa projektam.
7 Datu vākšana un apkopošana Kursa projektam.
8 Datu vākšana un apkopošana Kursa projektam.
9 Datu apstrāde un analīze.
10 Datu apstrāde un analīze.
11 Datu apstrāde un analīze.
12 Datu apstrāde un analīze.
13 Kursa projekta noformēšana.
14 Kursa projekta noformēšana.
15 Kursa projekta iesniegšana recenzēšanai.
16 Kursa projekta publiska aizstāvēšana studējošo grupā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts atbilstoši LF prasībām noformēts, iesniegts, prezentēts un saņemts vērtējums ne mazāk kā 4 balles.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība". Kursa projekts ir viens no 3 obligātās izvēles kursa projektiem nozares profesionālās specializācijas sadaļā profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" 8.semestrī. Studenti izvēlas vienu no šādiem kursa darbiem : Uzņēmējdarbība laukkopībā, Uzņēmējdarbība dārzkopībā vai Uzņēmējdarbība lopkopībā. Uzņēmējdarbība dārzkopībā-studenti izvēlas kursa projektu, kurš saistīts ar bakalaura darba tematu: augļkopībā, dārzeņkopībā, daiļdārzkopībā, puķkopībā, apstādījumos, biškopībā.