Kurs-Code LauZ3141

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)18.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Lilija Degola

author

Lāsma Cielava

author

Iveta Kļaviņa

Vorkenntnisse

LauZ3145,

Vete2023,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1.Moderna piena ražošanas ferma (tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana/ J. Priekuļa redakcijā. Jelgava: LLU, 2012, 240. lpp.
2. Piena lopkopība. Rokasgrāmata/A. Jemeļjanova redakcijā. Sigulda: Sigra, 2001. 191. lpp.
3. Dairy Science and Technology: Second edition. P. Walstra, J.T.M. Wouters., T.J. Geurts. London: Taylor & Francis, 2006, p.763.
4. Seržāns A. Zirgkopība.- Rīga: Zvaigzne, 1986. 222 lpp.
5. Warren J., Borton A., Hintz H. (1997) The Horse. – 2nd ed. – New York: W. H. Freeman and Company. 860 p.
6. Frape D. (2008) Equine nutrition and feeding. John Wiley & Sons. 664 pp.
7. NRC (National Research Council)( 2007) Nutrient Requirements of Horses. 6th ed. Washington: National Academies Press. 341 pp. https://www.nap.edu/read/11653/chapter/1
8. Z. Bērziņa, D. Kairiša, A. Laurs, J. Priekulis, S. Štrausa, A. Veģe. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. Zemkopības ministrija, Rīga, Latvija, 2003, 96-186 lpp.
9. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001,171. lpp.
10. NRC Nutrient requirements of swine. 11th rev. ed. The National Academies Press, Washington, D.C., 2012, 400 pp., https://www.nap.edu/catalog/13298/nutrient-requirements-of-swine-eleventh-revised-edition
11. Patience J.F., Thacker P.A. and de Lange C.F.M. Swine nutrition guide. 2nd edition, Published by Prairie Swine Centre Inc., Canada, 1995, 274 pp. http://www.prairieswine.com/publications-psc/pdf-sng/PREFACE.PDF

Weiterfuhrende Literatur

Ciltsdarba programma govkopībā
http://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarbs/
Ciltsdarba programma Latvijā audzētajām cūku šķirnēm 2017. gadam un tuvākai perspektīvai līdz 2026. gadam http://www.ccc.lv/docs/ciltsdarba_new.pdf
Ciltsdarba programma zirgkopībā.
http://lszaa.lv/ciltsdarbs/ciltsdarba-programma/

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Agrotops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.