Код курса LauZ3141

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса18.04.2011

Разработчики курса

author

Lilija Degola

author

Lāsma Cielava

author

Iveta Kļaviņa

Предварительные знания

LauZ3145,

Vete2023,

Учебная литературa

1.Moderna piena ražošanas ferma (tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana/ J. Priekuļa redakcijā. Jelgava: LLU, 2012, 240. lpp.
2. Piena lopkopība. Rokasgrāmata/A. Jemeļjanova redakcijā. Sigulda: Sigra, 2001. 191. lpp.
3. Dairy Science and Technology: Second edition. P. Walstra, J.T.M. Wouters., T.J. Geurts. London: Taylor & Francis, 2006, p.763.
4. Seržāns A. Zirgkopība.- Rīga: Zvaigzne, 1986. 222 lpp.
5. Warren J., Borton A., Hintz H. (1997) The Horse. – 2nd ed. – New York: W. H. Freeman and Company. 860 p.
6. Frape D. (2008) Equine nutrition and feeding. John Wiley & Sons. 664 pp.
7. NRC (National Research Council)( 2007) Nutrient Requirements of Horses. 6th ed. Washington: National Academies Press. 341 pp. https://www.nap.edu/read/11653/chapter/1
8. Z. Bērziņa, D. Kairiša, A. Laurs, J. Priekulis, S. Štrausa, A. Veģe. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. Zemkopības ministrija, Rīga, Latvija, 2003, 96-186 lpp.
9. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001,171. lpp.
10. NRC Nutrient requirements of swine. 11th rev. ed. The National Academies Press, Washington, D.C., 2012, 400 pp., https://www.nap.edu/catalog/13298/nutrient-requirements-of-swine-eleventh-revised-edition
11. Patience J.F., Thacker P.A. and de Lange C.F.M. Swine nutrition guide. 2nd edition, Published by Prairie Swine Centre Inc., Canada, 1995, 274 pp. http://www.prairieswine.com/publications-psc/pdf-sng/PREFACE.PDF

Дополнительная литература

Ciltsdarba programma govkopībā
http://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarbs/
Ciltsdarba programma Latvijā audzētajām cūku šķirnēm 2017. gadam un tuvākai perspektīvai līdz 2026. gadam http://www.ccc.lv/docs/ciltsdarba_new.pdf
Ciltsdarba programma zirgkopībā.
http://lszaa.lv/ciltsdarbs/ciltsdarba-programma/

Периодика и другие источники информации

1. Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Agrotops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.