Code du cours LauZ3014

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours28.10.2011

Auteur du cours

author

Ieva Žukauska

Manuels

1. Rubine H., Eniņa V. Ārstniecības augi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 343 lpp.
2. Žukauska I. Netradicionālā dārzkopība: [elektroniskais resurss]. Studiju materiāls. Jelgava: LLU, 2008. 123 lpp.
3. Žukauska I. Garšaugu ģenētiskie resursi Latvijā. Agronomijas vēstis Nr.10. LLU, 2008. 241.-247. lpp.
4. Raipulis J., Matjukova N. Šitakē sēnes grāmata. Rīga: Rota, 1999. 94 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Jurkovska E. Bioloģisko preparātu ietekme uz rozmarīna spraudeņu apsakņošanās kvalitāti: zinātniskais darbs bakalaura grāda ieguvei. Latvijas Lauksaimniecības universitātē Agrobioloģijas institūts, zin.vad.I. Žukauska. 2011.
2. Bozule J. Piparmētru morfoloģiskā daudzveidība: zinātniskais darbs bakalaura grāda ieguvei. Latvijas Lauksaimniecības universitāte Agrobioloģijas institūts, zin.vad. I.Žukauska. Jelgava. 2010. 49 lpp.
3. Peter V. Handbook of herbs ahd spices. Vol 3. Cambridge: Woodhead Publishing; Boca Raton: CRC Press, 2003. 537 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dārza Pasaule.Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.