Kurs-Code LauZ3014

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)28.10.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ieva Žukauska

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Rubine H., Eniņa V. Ārstniecības augi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 343 lpp.
2. Žukauska I. Netradicionālā dārzkopība: [elektroniskais resurss]. Studiju materiāls. Jelgava: LLU, 2008. 123 lpp.
3. Žukauska I. Garšaugu ģenētiskie resursi Latvijā. Agronomijas vēstis Nr.10. LLU, 2008. 241.-247. lpp.
4. Raipulis J., Matjukova N. Šitakē sēnes grāmata. Rīga: Rota, 1999. 94 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Jurkovska E. Bioloģisko preparātu ietekme uz rozmarīna spraudeņu apsakņošanās kvalitāti: zinātniskais darbs bakalaura grāda ieguvei. Latvijas Lauksaimniecības universitātē Agrobioloģijas institūts, zin.vad.I. Žukauska. 2011.
2. Bozule J. Piparmētru morfoloģiskā daudzveidība: zinātniskais darbs bakalaura grāda ieguvei. Latvijas Lauksaimniecības universitāte Agrobioloģijas institūts, zin.vad. I.Žukauska. Jelgava. 2010. 49 lpp.
3. Peter V. Handbook of herbs ahd spices. Vol 3. Cambridge: Woodhead Publishing; Boca Raton: CRC Press, 2003. 537 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dārza Pasaule.Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.