Code du cours Ķīmi5004

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences10

Nombre de travaux pratiques et des séminaires2

Nombre des travaux du laboratoire6

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant102

Manuels

1. V.Baltess. Pārtikas ķīmija. LU, Rīga, 1998. - 478 lpp.
2. S.Bidēns, A.M.Larsone, M.Ulsons. Ūdens kvalitātes noteikšana. Gēteborga-Rīga, Gēteborgas universitāte un LU Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrs, 1997.
3. M.Kļaviņš, A.Zicmanis. Ūdeņu ķīmija. Rīga, LU, 1998.
4. J.Vaļinieks, M.Drille. Ūdens ķīmija un mikrobioloģija. Rīga: N.I.M.S. 2002, CD.

Ouvrages supplémentaires

1. G.Mežaraups. Ūdeņi un to ķīmiskā kontrole. Rīga, Mācību grāmata, 1995.