Kurs-Code Ķīmi5004

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)10

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge2

Arbeit im Labor (Stundenzahl)6

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)102

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. V.Baltess. Pārtikas ķīmija. LU, Rīga, 1998. - 478 lpp.
2. S.Bidēns, A.M.Larsone, M.Ulsons. Ūdens kvalitātes noteikšana. Gēteborga-Rīga, Gēteborgas universitāte un LU Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrs, 1997.
3. M.Kļaviņš, A.Zicmanis. Ūdeņu ķīmija. Rīga, LU, 1998.
4. J.Vaļinieks, M.Drille. Ūdens ķīmija un mikrobioloģija. Rīga: N.I.M.S. 2002, CD.

Weiterfuhrende Literatur

1. G.Mežaraups. Ūdeņi un to ķīmiskā kontrole. Rīga, Mācību grāmata, 1995.