Course code Ķīmi5004

Credit points 3

Drinking Water

Total Hours in Course120

Number of hours for lectures10

Number of hours for seminars and practical classes2

Number of hours for laboratory classes6

Independent study hours102

Responsible UnitDepartment of Chemistry

Compulsory reading

1. V.Baltess. Pārtikas ķīmija. LU, Rīga, 1998. - 478 lpp.
2. S.Bidēns, A.M.Larsone, M.Ulsons. Ūdens kvalitātes noteikšana. Gēteborga-Rīga, Gēteborgas universitāte un LU Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrs, 1997.
3. M.Kļaviņš, A.Zicmanis. Ūdeņu ķīmija. Rīga, LU, 1998.
4. J.Vaļinieks, M.Drille. Ūdens ķīmija un mikrobioloģija. Rīga: N.I.M.S. 2002, CD.

Further reading

1. G.Mežaraups. Ūdeņi un to ķīmiskā kontrole. Rīga, Mācību grāmata, 1995.