Kurs-Code Ķīmi1027

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)40

Bestätigt am (Datum)20.02.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Māra Dūma

Ersetzte Kurs

Ķīmi1001 [GKIM1001]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Brown T.L., Le May Jr.H.E., Bursten B.E. Chemistry. The Central Science. 10tf edition. Upper Saddle River: Pearson Education, 2006. 1128 p.
2. Dūma M., Bluka A. Ķīmija. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti Tehniskās fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2007. 24 lpp.
3. Constable E.C., Housecroft C.E. (2006) Chemistry. 3rd edition. Harlow etc.: Pearson Prentice Hall, 2006. 1285 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Čakste I. Vispārīgā ķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 66 lpp
2. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija: eksperimentāla mācību grāmata. Rīga: Zinātne, 1996. 383 lpp.