Kurs-Code Ķīmi1001

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)40

Bestätigt am (Datum)19.01.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Māra Dūma

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Brown T.L., Le May Jr.H.E., Bursten B.E. Chemistry. The Central Science. 10tf ed. Upper Saddle River: Pearson Education, Inc., 2006. 880 p.
2. Brunere V., Kamzola L. u.c. Ķīmija augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. Rīga: Zvaigzne, 1980. 388 lpp.
3. Dūma M., Bluka A. Ķīmija. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti Tehniskās fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2008. 24 lpp.
4. Constable E.C., Housecroft C.E. Chemistry. 3rd edition. Harlow etc.:Pearson Prentice Hall, 2006. 1285 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Čakste I. Vispārīgā ķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 66 lpp.
2. Kamzola L., Brunere V., Blūms A. Ķīmijas uzdevumi augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. Rīga: Zvaigzne, 1988.. 209 lpp.
3. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija: eksperimentāla mācību grāmata. Rīga: Zinātne, 1996. 383 lpp.