Code du cours JurZ4022

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences8

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours21.06.2018

Auteur du cours

author

Stepans Pokotinskis

Manuels

Bojārs J. (2004) Starptautiskās publiskās tiesības I. R., „Zvaigzne ABC”, 1.-422.lpp.
2.Bojārs J. (2006) Starptautiskās publiskās tiesības II. R., „Zvaigzne ABC”, 1.-77.lpp.
3.Bojārs J. (2007) Starptautiskās publiskās tiesības III. R., „Zvaigzne ABC”, 1.-118.lpp., 234.-348.lpp.
4.Bojārs J. (2010) Starptautiskās privāttiesības I. Rīga: ”Zvaigzne ABC”, 1.-199.lpp.

5.Fogels A.(2009) Modernās starptautiskās tiesības. Rīga: „Zvaigzne ABC”.

Ouvrages supplémentaires

1.Dokumentu krājums.(2000) Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais civilprocess. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: „AGB”.
2.Latiševs V. (2008) Praktiskais palīglīdzeklis ārējās tirdzniecības darījumu noformēšanai. Rīga, Merkurijs LAT.

3.Škoba L., Sakārne I., Novicka S. (2004) 1980.gada ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem pamatjautājumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Žurnāls “Jurista Vārds”

2. www.politika.lv