Kurs-Code JurZ4022

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)21.06.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Stepans Pokotinskis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

Bojārs J. (2004) Starptautiskās publiskās tiesības I. R., „Zvaigzne ABC”, 1.-422.lpp.
2.Bojārs J. (2006) Starptautiskās publiskās tiesības II. R., „Zvaigzne ABC”, 1.-77.lpp.
3.Bojārs J. (2007) Starptautiskās publiskās tiesības III. R., „Zvaigzne ABC”, 1.-118.lpp., 234.-348.lpp.
4.Bojārs J. (2010) Starptautiskās privāttiesības I. Rīga: ”Zvaigzne ABC”, 1.-199.lpp.

5.Fogels A.(2009) Modernās starptautiskās tiesības. Rīga: „Zvaigzne ABC”.

Weiterfuhrende Literatur

1.Dokumentu krājums.(2000) Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais civilprocess. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: „AGB”.
2.Latiševs V. (2008) Praktiskais palīglīdzeklis ārējās tirdzniecības darījumu noformēšanai. Rīga, Merkurijs LAT.

3.Škoba L., Sakārne I., Novicka S. (2004) 1980.gada ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem pamatjautājumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Žurnāls “Jurista Vārds”

2. www.politika.lv