Kursa kods InfT6021

Kredītpunkti 2

WEB sistēmu izstrāde

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Informācijas tehnoloģija (nav zn)24121212/01/2016Datoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ingus Šmits

Inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijās

Papildliteratūra

1. Workflow management coalition [tiešsaiste] [skatīts 20.03.2013.]. Pieejams: http://www.wfmc.org
2. W3C. Web Services Architecture Requirements [tiešsaiste] [skatīts 20.03.2013.]. Pieejams: http://www.w3c.org/tr/wsa-reqs

Piezīmes

Obligātais studiju kurss pilna un nepilna laika studijās ITF maģistrantiem studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas".

Kursa anotācija

Kurss ir veltīts web sistēmu izstrādes paņēmieniem un tehnoloģijām. Kursa ietvaros tiks apskatītas web sistēmas izpētes un modelēšanas metodes. Studenti apgūst vienu no Web sistēmu projektēšanas metodēm - Objekt-orientēto hipermēdiju projektēšanas metodi (OOHDM). Atsevišķa kursa sadaļa tiek veltīta Web servisiem un tehnoloģijām, kas atbalsta moderno izkliedēto Web sistēmu izstrādi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par WEB sistēmu izstrādes metodēm un tehnoloģijām;
• prasmes izvēlēties projektam atbilstošu WEB sistēmas izstrādes metodi;
• kompetence patstāvīgi realizēt izvēlēto WEB sistēmas izstrādes metodi.

Kursa plāns

1 Web sistēmu atšķirības no tradicionālām sistēmām
2 Lietotāja orientētās Web sistēmu lietojamības analīzes metodes
3 Empīriskās Web sistēmu lietojamības analīzes metodes
4 Web sistēmu drošuma un snieguma novērtēšana
5 Web sistēmu projektēšana
6 OOHDM metode Web sistēmu projektēšanā
7 Uzņēmuma sistēmu integrācija ar Web sistēmām
8 Web servisu vēsturiskie priekšteči
9 Web servisu tehnoloģija
10 SOAP protokols servisu izmantošanai
11 WSDL un UDDI Web servisu definēšanā
12 Web servisu definēšanas papildus protokoli
13 Web servisu koordinēšanas iespējas un ierobežojumi
14 BPEL valoda Web servisu veidošanai
15 Web servisu realizācijas platformas: Microsoft
16 Web servisu realizācijas platformas: IBM

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti praktiskie darbi: Web sistēmas lietojamības analīze, Web sistēmas izpēte lietojot empīriskās metodes, Web sistēmas modelēšana izmantojot OOHDM, Web servisa izmantošana, Web servisa definēšana.

Pamatliteratūra

1. Mendes E., Mosley N.(Eds.). Web Engineering. Springer, 2006. (ISBN: 3-540-28196-7)
2. Alonso G., Casati F., Kuno H., Machiraju V. Web Services: Concepts, Architectures and Applications. Springer, 2004 (ISBN: 3-540-44008-9)