Код курса InfT4031

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса26.09.2017

Разработчик курса

author

Vitālijs Osadčuks

Предварительные знания

DatZ1004,

DatZ1009,

DatZ1010,

DatZ2055,

DatZ2056,

Fizi1003,

Mate2010,

Учебная литературa

1.1. Tanenbaum A. S. Structured Computer Organization, 6th-edition, Pearson, 2013, 800 p.
2. Baums A. Datoru arhitektūra un organizācija. Rīga: [autorizdevums] Veiters korporācija, 2010. 236 lpp.
3.Grabusts P. Datoru arhitektūra, Rēzekne: RA Izdevniecība, 2008, 95 lpp.

Дополнительная литература

1.Frohn M., Oberthur W., Siedler H., Wiemer M., Zastrow P. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas, VPIC, 2003, 511 lpp.
2.Greivulis J., Raņķis I. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli, Rīga: Avots, 1998, 288 lpp.
3.Journal “Microprocessors and Microsystems”. ISSN-0141-9331. [tiešsaiste] [skatīts: 15.05.2017.]. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01419331/35