Kurs-Code InfT1026

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)10.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ilze Kozele

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2010. Rīga: Biznesa augstskola "Turība". 2013. 2. Ringa E. MS Office 2007 Excel: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk! Rīga: Turība, 2009. 54 lpp. 3. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. Rīga.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. 127 lpp. 4. Žemaitis V., Jurēnoks A. Microsoft Word. No iesācēja līdz lietpratējam: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 165 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Dixon H. Excel 2007: beyond the manual Berkeley: Apress, 2007. 417 p. 2. Morrison C. Word 2007: beyond the manual. Berkeley: APress, 2007. 297 p. 3. Меженный О.А. Microsoft Office 2010: краткое руководство. Москва [и др.]: Диалектика 2011. 367 c.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Darba sākšana programmā Excel 2010 [tiešsaiste]. Pieejams: https://support.office.com/lv-LV/article/Darba-s%C4%81k%C5%A1ana-programm%C4%81-Excel-2010-d8708ff8-2fbd-4d1e-8bbb-5de3556210f7?ui=lv-LV&rs=lv-LV&ad=LV. 2. Darba sākšana programmā Word 2010 [tiešsaiste]. Pieejams: https://support.office.com/lv-LV/article/Darba-s%C4%81k%C5%A1ana-programm%C4%81-Word-2010-3890f358-ef22-4409-8aac-927895548796. 3. Darba sākšana ar PowerPoint 2010 [tiešsaiste]. Pieejams: https://support.office.com/lv-LV/article/Darba-s%C4%81k%C5%A1ana-ar-PowerPoint-2010-cf58370c-11fa-4834-9847-e9d7a3c4ca5b?ui=lv-LV&rs=lv-LV&ad=LV.