Kurs-Code InfT1026

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)32

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Bestätigt am (Datum)10.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ilze Kozele

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2010. Rīga: Biznesa augstskola "Turība". 2013. 2. Ringa E. MS Office 2007 Excel: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk! Rīga: Turība, 2009. 54 lpp. 3. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. Rīga.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. 127 lpp. 4. Žemaitis V., Jurēnoks A. Microsoft Word. No iesācēja līdz lietpratējam: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 165 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Dixon H. Excel 2007: beyond the manual Berkeley: Apress, 2007. 417 p. 2. Morrison C. Word 2007: beyond the manual. Berkeley: APress, 2007. 297 p. 3. Меженный О.А. Microsoft Office 2010: краткое руководство. Москва [и др.]: Диалектика 2011. 367 c.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Darba sākšana programmā Excel 2010 [tiešsaiste]. Pieejams: https://support.office.com/lv-LV/article/Darba-s%C4%81k%C5%A1ana-programm%C4%81-Excel-2010-d8708ff8-2fbd-4d1e-8bbb-5de3556210f7?ui=lv-LV&rs=lv-LV&ad=LV. 2. Darba sākšana programmā Word 2010 [tiešsaiste]. Pieejams: https://support.office.com/lv-LV/article/Darba-s%C4%81k%C5%A1ana-programm%C4%81-Word-2010-3890f358-ef22-4409-8aac-927895548796. 3. Darba sākšana ar PowerPoint 2010 [tiešsaiste]. Pieejams: https://support.office.com/lv-LV/article/Darba-s%C4%81k%C5%A1ana-ar-PowerPoint-2010-cf58370c-11fa-4834-9847-e9d7a3c4ca5b?ui=lv-LV&rs=lv-LV&ad=LV.