Code du cours HidZ2010

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences24

Nombre des travaux du laboratoire8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours01.03.2016

Auteur du cours

author

Daina Ieviņa

Manuels

1.Lediņš V. Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga: RTU izdevniecība, 2007. 208 lpp. 2. Ухин Б.В., Мельников Ю.Ф. Инженерная гидравлика. Москва: Изд. Ассоциации строительных вузов, 2007. 343 с. 3. Dirba V., Uiska J., Zars V. Hidraulika un hidrauliskās mašīnas. Rīga, Zvaigzne, 1977. 366 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, 2004. 239 lpp. 2. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga: RTU, 2005. 183 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: LILIT ISSN 1691-4058. 2. Enerģija un Pasaule. Rīga: SIA Enerģija un pasaule ISSN 1407-5911.