Kurs-Code HidZ2008

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)18.06.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Kārlis Siļķe

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Lediņš V. Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga: RTU izdevniecība, 2007. 208 lpp.
2. Ухин Б.В., Мельников Ю.Ф. Инженерная гидравлика. Москва: Изд. Ассоциации строительных вузов, 2007. 343 с.

Weiterfuhrende Literatur

1. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, LVAF, 2004. 239 lpp.
2. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga: RTU, 2005. 183 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Enerģija un Pasaule. Rīga: SIA Enerģija un pasaule. ISSN 1407-5911.
2. Būvinženieris. Latvijas Būvinženieru savienības periodisks izdevums. ISSN 1691-9262.