Code du cours Filz1009

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours29.11.2011

Auteurs du cours

author

Juris Vuguls

author

Leonards Leikums

Manuels

1. Praktiskā filozofija. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp. UDK 130.3+172
2. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, [1995.], 252 lpp. ISBN 9984-560-65-1.
3. Rubenis A. Ētika XX gs. Praktiskā ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 223 lpp. ISBN 9984-560-65-1.
4. Celma J. Estētika: estētisko ideju vēsture Eiropā: lekciju kurss. Rīga: ABC, 2000. ISBN 9984-17-479-4 .

Ouvrages supplémentaires

1. Klīve V. Rīcības ceļos. Rīga: Zinātne, 1998. 149 lpp. ISBN 5796611941
2. Burkhards H. Ievads ētikā. Rīga: Svētdienas rīts : Luterisma mantojuma fonds, 1999. 184 lpp. ISBN 9984554562
3. Mazā mākslas enciklopēdija. Virzieni un stili 1.-20 broš. Rīga: Latvijas enciklopēdija. 1994; 95; 96; 97; 98.ISBN 5-89960-082-9

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Satori interneta žurnāls. [tiešsaiste] [skatīts 27.03.2013.]. Pieejams: http://www.satori.lv