Kurs-Code Filz1009

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)29.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Juris Vuguls

author

Leonards Leikums

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Praktiskā filozofija. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp. UDK 130.3+172
2. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, [1995.], 252 lpp. ISBN 9984-560-65-1.
3. Rubenis A. Ētika XX gs. Praktiskā ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 223 lpp. ISBN 9984-560-65-1.
4. Celma J. Estētika: estētisko ideju vēsture Eiropā: lekciju kurss. Rīga: ABC, 2000. ISBN 9984-17-479-4 .

Weiterfuhrende Literatur

1. Klīve V. Rīcības ceļos. Rīga: Zinātne, 1998. 149 lpp. ISBN 5796611941
2. Burkhards H. Ievads ētikā. Rīga: Svētdienas rīts : Luterisma mantojuma fonds, 1999. 184 lpp. ISBN 9984554562
3. Mazā mākslas enciklopēdija. Virzieni un stili 1.-20 broš. Rīga: Latvijas enciklopēdija. 1994; 95; 96; 97; 98.ISBN 5-89960-082-9

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Satori interneta žurnāls. [tiešsaiste] [skatīts 27.03.2013.]. Pieejams: http://www.satori.lv