Код курса Filz1009

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса29.11.2011

Разработчики курса

author

Juris Vuguls

author

Leonards Leikums

Учебная литературa

1. Praktiskā filozofija. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp. UDK 130.3+172
2. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, [1995.], 252 lpp. ISBN 9984-560-65-1.
3. Rubenis A. Ētika XX gs. Praktiskā ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 223 lpp. ISBN 9984-560-65-1.
4. Celma J. Estētika: estētisko ideju vēsture Eiropā: lekciju kurss. Rīga: ABC, 2000. ISBN 9984-17-479-4 .

Дополнительная литература

1. Klīve V. Rīcības ceļos. Rīga: Zinātne, 1998. 149 lpp. ISBN 5796611941
2. Burkhards H. Ievads ētikā. Rīga: Svētdienas rīts : Luterisma mantojuma fonds, 1999. 184 lpp. ISBN 9984554562
3. Mazā mākslas enciklopēdija. Virzieni un stili 1.-20 broš. Rīga: Latvijas enciklopēdija. 1994; 95; 96; 97; 98.ISBN 5-89960-082-9

Периодика и другие источники информации

1. Satori interneta žurnāls. [tiešsaiste] [skatīts 27.03.2013.]. Pieejams: http://www.satori.lv