Kurs-Code ETeh4052

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)32

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Bestätigt am (Datum)05.01.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Imants Plūme

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Meļņikovs V. Elektrotehniskie materiāli. I daļa. Vadītāju, magnētiskie un konstrukcijas materiāli. Rīga: RVT 2006. 173 lpp.
2. Meļņikovs V. Elektrotehniskie materiāli. II daļa. Dielektriskie un pusvadītāju materiāli. Rīga: RVT 2006. 135 lpp.
3. Покровский Ф.Н.. Материалы и компоненты радиоэлектронных средств. Москва: Горячая линия-Телеком, 2005. 350 с.

Weiterfuhrende Literatur

1. Elektrotehniskie materiāli: Mācību metodiskais līdzeklis. Sast. Plūme I. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.
2. Transformatoru eļļu pārbaudes normas. LEK 118. Latvijas Elektrotehniskā komisija, 2014. 45 lpp.
3. Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) standarti. Pieejams: http://www.latvenergo.lv/lat/par_mums/normativie_dokumenti/lek_energostandarti.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. SIA Žurnāls "Enerģija un pasaule". Izd.: VAS LATENERGO un Latvijas Elektroenerģētiķu biedrība. ISSN: 1407-5911
2. Journal "Materials Science Forum". ISSN: 0255-5476.