Kurs-Code ETeh4052

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)05.01.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Imants Plūme

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Meļņikovs V. Elektrotehniskie materiāli. I daļa. Vadītāju, magnētiskie un konstrukcijas materiāli. Rīga: RVT 2006. 173 lpp.
2. Meļņikovs V. Elektrotehniskie materiāli. II daļa. Dielektriskie un pusvadītāju materiāli. Rīga: RVT 2006. 135 lpp.
3. Покровский Ф.Н.. Материалы и компоненты радиоэлектронных средств. Москва: Горячая линия-Телеком, 2005. 350 с.

Weiterfuhrende Literatur

1. Elektrotehniskie materiāli: Mācību metodiskais līdzeklis. Sast. Plūme I. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.
2. Transformatoru eļļu pārbaudes normas. LEK 118. Latvijas Elektrotehniskā komisija, 2014. 45 lpp.
3. Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) standarti. Pieejams: http://www.latvenergo.lv/lat/par_mums/normativie_dokumenti/lek_energostandarti.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. SIA Žurnāls "Enerģija un pasaule". Izd.: VAS LATENERGO un Latvijas Elektroenerģētiķu biedrība. ISSN: 1407-5911
2. Journal "Materials Science Forum". ISSN: 0255-5476.