Kurs-Code ETeh4050

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)16.12.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Andris Šnīders

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Šnīders A. Automātiskās vadības pamati: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 159 lpp.
2. Šnīders A., Leščevics P., Galiņš A. Tehnoloģisko iekārtu automatizācija: mācību-metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 60 lpp.
3. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. Rīga: RTU, 2005. 414 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Šnīders A. Automātisko sistēmu modelēšana: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 136 lpp.
2. Klimavičius V. Automātiskā vadība. Rīga: RTU, 2002. 231 lpp.
3. Smith C., Corripio A. Principles and Practice of Automatic Process Control. New York: John Willey& Sons Inc., 1997. 768p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Enerģētika un Automatizācija. ISSN 1407- 8580. Profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem. http:// www.baltenergy.com