Kurs-Code ETeh2020

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)40

Bestätigt am (Datum)21.01.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aleksejs Gedzurs

Vorkenntnisse

ETeh2019,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Klegeris I. Ž. Lietišķā elektrotehnika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008, 78 lpp. Elektronisks resurss: http://www.tf.llu.lv/Mācību grāmatas 2. Lagzdiņš Ģ. E. Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga: Jumava, 2004. 217 lpp. 3. Tumanski S. Principles of electrical measurement. New York: Tailor&Francis, 2006. 488 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Klegeris I.Ž. Elektrisko lielumu mērīšana. Lekciju konspekts. Jelgava: LLU, 2008. 41 lpp. Elektronisks resurss: http://www.tf.llu.lv/Mācību grāmatas 2. Kaķītis A. Neelektrisku lielumu elektriskā mērīšana un sensori. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 67 lpp. Elektronisks resurss: http://www.tf.llu.lv/Mācību grāmatas