Kurs-Code Ener3030

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)40

Bestätigt am (Datum)17.12.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Raimunds Šeļegovskis

Vorkenntnisse

Ener3018,

Ener3027,

Ener3028,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Šeļegovskis R. Apsildes sistēmu elementu aprēķinu metodika un piemēri. Metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU TF, 2008. 60 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/Mācību materiāli/R.Šeļegovska mācību materiāli. 2. Dzelzītis E, Krēsliņš A., Šteinerts A. u.c. Jaunu ūdens apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu projektēšana. Rīg : VARAM, SGŪTIS, 1999. 95 lpp. 3. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīga. RTU, 2007. 131 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Šterns H.B. Centrālapsilde savrupnamā. Rīga: Lielupes izdevniecība IK, 2005. 169 lpp. 2. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. 1. un 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 165 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Enerģētika & Automatizācija. Ikmēneša žurnāls. Izdevējs SIA Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589.