Course code Ener3025

Credit points 2

Bioenergetics

Total Hours in Course80

Number of hours for lectures32

Independent study hours48

Date of course confirmation14.05.2013

Responsible UnitInstitute of Energetics

Course developer

author Enerģētikas institūts

Vilis Dubrovskis

Dr. sc. ing.

Course abstract

By acquiring this study course students will be acquainted with biomass as an accumulator of sun energy, resources of bioenergy, wood, straw, waste, biodiesel and bioethanol, biogas and syntetic gas, small biomass heating systems, large biomass heating systems, bioethanol producing equipment, equipment for producing biodiesel, equipment for pyrolisys, equipment for biogas producing, farms for bioenergy producing, centers of bioenergy for district.

Learning outcomes and their assessment

• Knowledge – about energy production from biomass, variety of bio-resources and their technology of use;
• skills – to develop technological projects of various facilities that use biomass for energy production, make the necessary calculations;
• competence – of assessment of various bio-resources and technology and selection for energy supply.

Compulsory reading

1. Dubrovskis.V., Adamovičs A. Bioenerģētikas horizonti. Jelgava, 2012. 352 lpp.
2. Gulbis V., Birzietis G. Par biodīzeļdegvielas kvalitāti, lai tuvinātu biodīzeļdegvielas īpašību kopumu fosilās dīzeļdegvielas īpašībām. Rīga: Uzņēmumu vadības institūts, 2006. 116 lpp.
3. Kalniņš A. Par bioetanola pielietošanas iespēju paplašināšanu transportā. Rīga: Latvijas Biodegvielu asociācija, 2006. 128 lpp.
4. Adamovičs A. Biomasas enerģija. Jelgava, 2012. 48 lpp.

Further reading

1. Kalniņš A. Ekonomiskais vērtējums par Vācijas pieredzi rapša eļļas degvielas un biodīzeļdegvielas pielietošanas lietderību Latvijas apstākļos. Rīga: Latbio konsultāciju centrs, 2006. 128 lpp.
2. Adamovičs A., Agapovs J., Aršanica A., Daņiļevičs A., u.c. Enerģētisko augu audzēšana un izmantošana. Rīga: Vides projekti, 2007. 190 lpp.
3. Lazdiņš A. Meža biomasas sagatavošana un izmantošana. Rīga: Valsts SIA Vides projekti, 2006. 54 lpp.

Periodicals and other sources

Enerģētika un automatizācija ISSN 1407 - 8580. Profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem /www.baltenergy.com