Kurs-Code Ener3014

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)16

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Bestätigt am (Datum)16.03.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aigars Laizāns

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Zvirbule-Bērziņa, A., Mihejeva, L., Auziņa, A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Mācību līdzeklis. Rīga, 2004. 142 lpp.
2. Muška A. Uzņēmejdarbibas pamatkurss. 2. izdevums. Riga: KIF „Biznesa komplekss, 2006. 136 lpp.
3. Doty, S., Turner, W.C. Energy Management Handbook. 7th Edition. The Fairmont Press: GA . 2009. 847 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis. Sastādījuši U.Ivans un S.Ruskule. Jelgava: LLU 2006. 502 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Enerģētika un Automatizācija. ISSN 1407-8589
2. Energoforums.. Interneta žurnāls [tiešsaiste] [skatīts 20.01.2011.]. Pieejams: http://www.latvenergo.lv/pls/portal/docs/PAGE/LATVIAN/EnergoForums1/EF_3_2011.pdf