Kurs-Code Ekon3111

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)64

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge48

Bestätigt am (Datum)22.05.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aino Soopa

author

Anastasija Svarinska

Ersetzte Kurs

Ekon3069 [GEKO3069]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Sigulda: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 267 lpp.
2. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. Rīga: Izglītības soļi, 2009. 252 lpp.
3. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati. Mācību grāmata. Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2009. 100 lpp.
4. Krogzeme H. Nodokļu un finanšu grāmatvedības pamati: Mācību grāmata. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011. 392 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Apsīte I. Pamatlīdzekļu uzskaite komercuzņēmumos. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2010. 266 lpp.
2. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp.
3. Liepiņa I. Gada pārskata sagatavošanas rokasgrāmata 2009/2010. Rīga: LZRAIC, 2010. 119 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Žurnāls Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709
2. Žurnāls Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: Izdevniecības centrs Mamuts, 2004- ISSN 1691-1172
3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.