Code du cours Ekon3106

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours20.03.2019

Auteur du cours

author

Līga Proškina

Manuels

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
3. Praude V., Liniņa I. Pārdošanas vadība. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2018. 407 lpp.

4. Kotlers, F. Mārketings no A līdz Z: 80 koncepcijas, kas jāzina katram vadītājam. Rīga: Jumava, 2007, 204 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Rekhems N. SPIN pārdošana. Rīga : Avots, Rēzekne : Latgales druka. , 2017. 268 lpp.
2. Patens D., Kā veidot mārketingu.Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 262 lpp.
3. Tirgzinības pamati. Rīga:Jumava, 2007, 311 lpp.
4. Deivids Mērmans Skots, Jaunie mārketinga un sabiedrisko attiecību likumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 294 lpp.
5. Džerijs Hārts un Dr. Bete Dausta, Panākumu plāns: e-MĀRKETINGS. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 314 lpp.
6. Stražnovs G. Reklāma praktiskajā biznesā. Rīga: Merkūrijs LAT, 2005, 191 lpp.

7. Blaits Dž. Mārketings: rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004, 284 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. European Journal of Marketing. ISSN: 0309-0566, Online from: 1967.
2. Mārketings - www.alberts.lv
3. Tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēte - www.kantartns.lv
4. Biznesa ziņu portāls – www.db.lv
5. Mobilais mārketings - www.sales.lv

6. Latvijas reklāmas asociācija - www.lra.lv