Kurs-Code Ekon3106

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)20.03.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Līga Proškina

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
3. Praude V., Liniņa I. Pārdošanas vadība. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2018. 407 lpp.

4. Kotlers, F. Mārketings no A līdz Z: 80 koncepcijas, kas jāzina katram vadītājam. Rīga: Jumava, 2007, 204 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Rekhems N. SPIN pārdošana. Rīga : Avots, Rēzekne : Latgales druka. , 2017. 268 lpp.
2. Patens D., Kā veidot mārketingu.Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 262 lpp.
3. Tirgzinības pamati. Rīga:Jumava, 2007, 311 lpp.
4. Deivids Mērmans Skots, Jaunie mārketinga un sabiedrisko attiecību likumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 294 lpp.
5. Džerijs Hārts un Dr. Bete Dausta, Panākumu plāns: e-MĀRKETINGS. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 314 lpp.
6. Stražnovs G. Reklāma praktiskajā biznesā. Rīga: Merkūrijs LAT, 2005, 191 lpp.

7. Blaits Dž. Mārketings: rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004, 284 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. European Journal of Marketing. ISSN: 0309-0566, Online from: 1967.
2. Mārketings - www.alberts.lv
3. Tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēte - www.kantartns.lv
4. Biznesa ziņu portāls – www.db.lv
5. Mobilais mārketings - www.sales.lv

6. Latvijas reklāmas asociācija - www.lra.lv