Kurs-Code Ekon3106

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)27.09.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Rosita Zvirgzdiņa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011.- 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011.- 348 lpp.
3. Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006.- 648 lpp.
4. Stražnovs G. Reklāma praktiskajā biznesā. Rīga: Merkūrijs LAT, 2004.- 191 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kotlers F.Mārketings no A līdz Z. Rīga: Jumava,2007. - 204 lpp.
2. Džerijs Hārts un Dr. Bete Dausta, Panākumu plāns: e-MĀRKETINGS. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 314 lpp.
3. Patens D., Kā veidot mārketingu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 262 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005. - ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. European Journal of Marketing Published by Emerald Insight. ISSN: 0309-0566.