Код курса Ekon3106

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса20.03.2019

Разработчик курса

author

Līga Proškina

Учебная литературa

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
3. Praude V., Liniņa I. Pārdošanas vadība. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2018. 407 lpp.

4. Kotlers, F. Mārketings no A līdz Z: 80 koncepcijas, kas jāzina katram vadītājam. Rīga: Jumava, 2007, 204 lpp.

Дополнительная литература

1. Rekhems N. SPIN pārdošana. Rīga : Avots, Rēzekne : Latgales druka. , 2017. 268 lpp.
2. Patens D., Kā veidot mārketingu.Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 262 lpp.
3. Tirgzinības pamati. Rīga:Jumava, 2007, 311 lpp.
4. Deivids Mērmans Skots, Jaunie mārketinga un sabiedrisko attiecību likumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 294 lpp.
5. Džerijs Hārts un Dr. Bete Dausta, Panākumu plāns: e-MĀRKETINGS. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 314 lpp.
6. Stražnovs G. Reklāma praktiskajā biznesā. Rīga: Merkūrijs LAT, 2005, 191 lpp.

7. Blaits Dž. Mārketings: rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004, 284 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. European Journal of Marketing. ISSN: 0309-0566, Online from: 1967.
2. Mārketings - www.alberts.lv
3. Tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēte - www.kantartns.lv
4. Biznesa ziņu portāls – www.db.lv
5. Mobilais mārketings - www.sales.lv

6. Latvijas reklāmas asociācija - www.lra.lv