Kurs-Code Ekon3104

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)20

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)19.11.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Arnis Lēnerts

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Mārketings. Harvard Business Review. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 145 lpp.
2. Lektauers A., Merkurjevs J., Romānovs A. Elektroniskā komercija: mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2008. 124 lpp
3. Turban E., King D., Lang J. Introduction to Electronic Commerce, 3/E, Prentice Hall, 2011. 928 pp.
4. Stabulnieks J. E-komercijas stratēģija mazos un vidējos uzņēmumos. Rokasgrāmata. Latvijas Tehnoloģiskais centrs, 2010.

Weiterfuhrende Literatur

1. Hārts Dž., Dausta B. Pasākumu plāns: e – mārketings. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 314 lpp.
2. Кеглер Т., Доулинг П., Тейлор Б., Тестерман Дж. Реклама и маркетинг в интернете. Москва: Альпина Паблишер, 2003. 640 c.
3. Patens D. Kā veidot mārketingu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 262 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Tehnoloģiju ziņas, apskati un attieksme – www.kursors.lv
2. Tehnoloģiskie risinājumi, E-pasaule – www.e-pasaule.lv
3. E-komercijas jaunumi - www.ecommercetimes.com