Код курса Ekon3104

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций20

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса19.11.2019

Разработчик курса

author

Arnis Lēnerts

Учебная литературa

1. Mārketings. Harvard Business Review. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 145 lpp.
2. Lektauers A., Merkurjevs J., Romānovs A. Elektroniskā komercija: mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2008. 124 lpp
3. Turban E., King D., Lang J. Introduction to Electronic Commerce, 3/E, Prentice Hall, 2011. 928 pp.
4. Stabulnieks J. E-komercijas stratēģija mazos un vidējos uzņēmumos. Rokasgrāmata. Latvijas Tehnoloģiskais centrs, 2010.

Дополнительная литература

1. Hārts Dž., Dausta B. Pasākumu plāns: e – mārketings. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 314 lpp.
2. Кеглер Т., Доулинг П., Тейлор Б., Тестерман Дж. Реклама и маркетинг в интернете. Москва: Альпина Паблишер, 2003. 640 c.
3. Patens D. Kā veidot mārketingu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 262 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Tehnoloģiju ziņas, apskati un attieksme – www.kursors.lv
2. Tehnoloģiskie risinājumi, E-pasaule – www.e-pasaule.lv
3. E-komercijas jaunumi - www.ecommercetimes.com