Kurs-Code Ekon3098

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)22.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Kaspars Naglis-Liepa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
3. Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006. 648 lpp.
4. Stražnovs G. Reklāma praktiskajā biznesā. Rīga: Merkūrijs LAT, 2004. 191 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kotlers F.Mārketings no A līdz Z. Rīga: Jumava, 2007. 204 lpp.
2. Hārts Dž.,Dausta B. Panākumu plāns: e-mārketings. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 314 lpp.
3. Patens D. Kā veidot mārketingu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 262 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. European Journal of Marketing. Published by Emerald Insight. ISSN: 0309-0566.