Code du cours Ekon3088

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours25.09.2018

Auteur du cours

author

Anna Jesemčika

Manuels

1. Mālderis G. Grāmatvedība. Revīzija. Audits. 3. papild.izdev. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 144 lpp.
2. Daņēviča D. Finanšu pārskatu revīzija: Starptautiskie revīzijas standarti. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. 128 lpp.
3. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga, Apgāds Jumava, 2007. 266 lpp.
4. KVS Iekšējais audits, 3.daļa. Kvalitātes vadības sistēma. Rīga, Biznesa Partneri, 2008. 78 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Brūna I. Uzņēmuma iekšējā kontrole. Rīga: LU, 1999. 20 lpp.
2. Svare A. VID audita rokasgrāmata, 1.daļa. Rīga, Izdevniecība LAPA, 2007.156 lpp.
3. Бычкова М. Внутрифирменные стандарты аудита (СД - книга), М: Изд-во Бухгалтерский учет, 2006. 544 c.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709
2. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922
3. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.