Kurs-Code Ekon3087

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)23.01.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Anda Vītiņa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Blends D. Apdrošināšana: pamatprincipi un prakse. Rīga, 1995. 394 lpp.
2. Graudiņa A. Apdrošināšanas pamati. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 163 lpp.
3. Rubanovskis A. Apdrošināšanas pamati: teorija, plānošana, problēmas. Rīga: EKA, 2004. 201 lpp.
4. Sūniņa - Markēviča K. Apdrošināšana. Rīga: Junior Achievement - Latvija, Rīga, 2003. 143 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1998, 30.jūn., Nr.188/189.
2. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2005, 1.apr., Nr. 52
3. Pārapdrošināšanas likums LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2008, 02.jūl., Nr.100