Код курса Ekon3040

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса03.05.2011

Разработчики курса

author

Raimonds Ķesteris-Mālkalns

author

Anita Kreicberga

author

Evita Apsīte

Учебная литературa

1. Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati. - Rīga, RTU, 2007. 351 lpp.
2. Kudinska M. Kreditēšana. - Rīga, Latvijas komercbanku asociācijas konsultāciju un mācību centrs, 2008. 126 lpp.
3. Kavale L Budžets un finanses. - Rīga, LU, 2008. 44 lpp.
4. Gončarovs G. Finanšu teorija. - Rīga, LU, 2000. 110 lpp.

Дополнительная литература

1. Džondžua M. Parādu atgūšana: kredītu pārvaldības tehnoloģija un psiholoģija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007 167 lpp.
2. Praude V. Finanšu instrumenti. I: Ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: SIA Burtene, 2009.
3. Rupeika-Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes: Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 117 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Kapitāls : žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709.
3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.