Course code Ekon3040

Credit points 2

Finances and Credit

Total Hours in Course80

Number of hours for lectures16

Number of hours for seminars and practical classes16

Independent study hours48

Date of course confirmation03.05.2011

Responsible UnitInstitute of Finance and Accounting

Course developers

author lect.

Raimonds Ķesteris-Mālkalns

Mg. oec.

author lect.

Anita Kreicberga

Mg. sc. soc.

author lect.

Evita Apsīte

Mg. oec.

Course abstract

The aim of the subject is to comprehend the systems of finances, budget and taxes, the formation of them, the mechanism of regulation and the basis of legislation in Latvia. Students acquire the basic principles and supersivion of activity of bank system.

Learning outcomes and their assessment

Knowledge – on theoretical and legislative aspects of finance and credit, and operational principles of the state financial system. Skills – abilities to assess analytically the ongoing financial and crediting processes, to understand and discuss issues related to drafting of the state budget, tax and banking system. Attitudes – understanding on public financial processes and operational system of finance and credits. Competences – independently discuss, evaluate, and formulate the ongoing financial processes in the context of the current economic situation of the state.

Compulsory reading

1. Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati. - Rīga, RTU, 2007. 351 lpp.
2. Kudinska M. Kreditēšana. - Rīga, Latvijas komercbanku asociācijas konsultāciju un mācību centrs, 2008. 126 lpp.
3. Kavale L Budžets un finanses. - Rīga, LU, 2008. 44 lpp.
4. Gončarovs G. Finanšu teorija. - Rīga, LU, 2000. 110 lpp.

Further reading

1. Džondžua M. Parādu atgūšana: kredītu pārvaldības tehnoloģija un psiholoģija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007 167 lpp.
2. Praude V. Finanšu instrumenti. I: Ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: SIA Burtene, 2009.
3. Rupeika-Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes: Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 117 lpp.

Periodicals and other sources

1. Kapitāls : žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709.
3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.