Code du cours Ekon2136

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours24.02.2015

Auteurs du cours

author

Aija Eglīte

author

Anna Jesemčika

Connaissances de base

Mate3012,

Manuels

Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 195 lpp. ISBN 978-9984-896-10-6 2. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016.Pieejams: https://likumi.lv/ - gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums. 3. Par grāmatvedību: LR likums // LR Normatīvie dokumenti: www.likumi.lv.

Ouvrages supplémentaires

1. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 241 lpp 2. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiePA, 2015. 269 lpp. 3. Januška M. Uzskaite un pārskati mūsdienu uzņēmējdarbībā. Rīga: Merkūrijs LAT. 2008. 99 lpp. 4. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU 2013. 348 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2005- ISSN 14075709 2. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X