Code du cours Ekon2135

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe48

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

Date de l'approbation du cours19.06.2019

Auteur du cours

author

Inguna Leibus

Connaissances de base

Ekon2079,

Ekon2081,

Manuels

1. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2010. 568 lpp. ISBN 978-993-410-053-6
2. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā. SIA vai IK: darbības uzsākšana, grāmatvedība, nodokļi. Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2010: 116 lpp. ISBN 978-998-482-675-2
3. Medne A. Nodokļi Latvijā. Rīga: Turība Biznesa Augstskola, 2012. 118 lpp. ISBN 978-9984-828-55-7
4. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014. 143 lpp. ISBN 978-9984-896-06

Ouvrages supplémentaires

1. Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. 208 lpp., ISBN 9789934105821
2. LR likumi un MK noteikumi: Latvijas Vēstnesis. - www.likumi.lv
3. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa. www.vid.gov.lv

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Bilance; grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu, finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, ISSN 1407-5709
2. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli, 2013 - Elektronisks žurnāls. Pieejams: www.iFinanses.lv ISSN 2255-985X
3. plz.lv. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009 - Elektronisks žurnāls. Pieejams: www.plz.lv