Kurs-Code Ekon2135

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)48

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Bestätigt am (Datum)19.06.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Inguna Leibus

Vorkenntnisse

Ekon2079,

Ekon2081,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2010. 568 lpp. ISBN 978-993-410-053-6
2. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā. SIA vai IK: darbības uzsākšana, grāmatvedība, nodokļi. Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2010: 116 lpp. ISBN 978-998-482-675-2
3. Medne A. Nodokļi Latvijā. Rīga: Turība Biznesa Augstskola, 2012. 118 lpp. ISBN 978-9984-828-55-7
4. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014. 143 lpp. ISBN 978-9984-896-06

Weiterfuhrende Literatur

1. Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. 208 lpp., ISBN 9789934105821
2. LR likumi un MK noteikumi: Latvijas Vēstnesis. - www.likumi.lv
3. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa. www.vid.gov.lv

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Bilance; grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu, finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, ISSN 1407-5709
2. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli, 2013 - Elektronisks žurnāls. Pieejams: www.iFinanses.lv ISSN 2255-985X
3. plz.lv. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009 - Elektronisks žurnāls. Pieejams: www.plz.lv