Код курса Ekon2135

Кредитные пункты 3

Общее количество часов48

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Дата утвеждения курса19.06.2019

Разработчик курса

author

Inguna Leibus

Предварительные знания

Ekon2079,

Ekon2081,

Учебная литературa

1. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2010. 568 lpp. ISBN 978-993-410-053-6
2. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā. SIA vai IK: darbības uzsākšana, grāmatvedība, nodokļi. Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2010: 116 lpp. ISBN 978-998-482-675-2
3. Medne A. Nodokļi Latvijā. Rīga: Turība Biznesa Augstskola, 2012. 118 lpp. ISBN 978-9984-828-55-7
4. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014. 143 lpp. ISBN 978-9984-896-06

Дополнительная литература

1. Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. 208 lpp., ISBN 9789934105821
2. LR likumi un MK noteikumi: Latvijas Vēstnesis. - www.likumi.lv
3. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa. www.vid.gov.lv

Периодика и другие источники информации

1. Bilance; grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu, finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, ISSN 1407-5709
2. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli, 2013 - Elektronisks žurnāls. Pieejams: www.iFinanses.lv ISSN 2255-985X
3. plz.lv. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009 - Elektronisks žurnāls. Pieejams: www.plz.lv