Code du cours Ekon2128

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours18.09.2019

Auteur du cours

author

Gunta Grīnberga-Zālīte

Manuels

1. Bizness pāri robežām: Praktisks ceļvedis jaunu tirgu apgūšanā. Sast. T.Volkova. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 183 lpp.
2. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: Dienas grāmata, 2010. 191 lpp.
3. Oļevskis G. Starptautiskā ekonomika. Rīga: J.Rozes apgāds, 2004. 188 lpp.
4. Berdnikovs A., Mihailovs I. Globalizācija. Mūsdienu transformācijas un to izpausmes. Rīga: Baltijas Krievu Institūts, 2004.

Ouvrages supplémentaires

1. Pētersons A., Pavāre L. Korporatīvā sociālā atbildība. Rīga: Turība, 2005 191 lpp.
2. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. Rīga: Jumava, 2004 279 lpp.
3. Globality – Competing with Everyone from Everywhere for Everything. Harold L.Sirkin et al. London: Headline Business Plus, 2009.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. The Economist: London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613 Pieejams arī: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink