Code du cours Ekon2121

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours11.10.2011

Auteur du cours

author

Dina Popluga

Manuels

1. Šenfelde M. Makroekonomika, 3. izd. Rīga: RTU, 2009. 241 lpp.
2. Lībermanis G. Makroekonomikas pamatrādītāji. Rīga: SIA Jumis, 2007. 187 lpp.
3. Počs R., Ozoliņa V. Makroekonomisko procesu modelēšana: lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2007. 75 lpp.
4. Gods U. Makroekonomika. 2., papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 360 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Olney M. L. Macroeconomics as a Second Language. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2011. 334 p. Nav liel. Latvijas b-kās.
2. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. 192 lpp.
3. Bikse V. Ekonomika un bankas. Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju Mācību centrs. Rīga, 2009. 224 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095.
3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.